Sài Gòn ngày 14/08: Theo như chương trình của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, năm nay Tỉnh Dòng sẽ tĩnh tâm năm hai đợt từ ngày 18 đến 21 và 25 đến 28 tháng 08. Tuy nhiên vì đại dịch Covid-19 tái bùng phát tại Việt Nam, cho nên Tỉnh Dòng đã thông báo cho các cộng đoàn tự tổ chức tĩnh tâm năm theo từng cộng đoàn.

 

 

Vì thế, Cộng đoàn DCCT Sài Gòn đã tổ chức kỳ tĩnh tâm năm từ 10-14 tháng 08 với chủ đề: Tiếng gọi hướng tới sứ mệnh loan báo Tin Mừng dựa theo Hiến Pháp số 1, do Cha Bề trên Phêrô Đinh Ngọc Lâm giảng thuyết.

 

 

Theo cách sắp xếp của cộng đoàn, mỗi anh em đều có nhiệm vụ của mình trong công việc chung. Bầu khí tĩnh tâm sốt sáng và nghiêm túc trong bốn ngày liền với các giờ thánh lễ, kinh phụng vụ, nghe giảng, tĩnh lặng cầu nguyện, Chầu Thánh Thể, ngày cuối có sám hối chung và xưng tội.

Giảng lễ trong các buổi tĩnh tâm năm nay cũng có những nét riêng khi ban tổ chức mời các cha già chia sẻ Tin Mừng. Với kinh nghiệm đời sống tu trì, các cha đã chia sẻ những gì là xác tín của mình trong đời sống cộng đoàn, trong sứ vụ và linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế.

 

Thánh lễ tạ ơn sáng 14/08, cộng đoàn đã cùng lập lại Lời Khấn Dòng, tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn nhau vì kỳ tĩnh tâm sốt sáng. Cộng đoàn cũng đã chụp một bức hình lưu niệm để đánh dấu thời gian khá đặc biệt, khi anh em trong Tỉnh Dòng không thể quy tụ về một nơi để tĩnh tâm.

Tạ ơn Thiên Chúa, thánh tổ phụ Anphongsô, các thánh và chân phúc trong dòng đã luôn bầu cử và đồng hành cùng với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trên con đường loan báo Tin Mừng cho những người bị bỏ rơi. Dù cách thể hiện khác nhau ở mọi phương trời, nhưng vì cùng một thân mình thừa sai, cho nên cũng cùng một sứ vụ của Đấng Cứu Thế. Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp che chở cho tất cả anh em chúng con, trên con đường thực thi sứ mạng của nhà dòng cho một thế giới bị tổn thương.

CTV Anphongsô

Sau đây là một số hình ảnh trong kỳ tĩnh tâm:

 

 

Cha Phó Bề trên CĐ thông báo chương trình.

Chầu Thánh Thể

Thánh lễ ngày thứ ba.

Thánh lễ ngày Thứ Tư.

Sam Hối