Tòa Ân giải Tối cao đã ra sắc lệnh ban ơn toàn xá cho các tín hữu Công giáo bị nhiễm virus corona cũng như các nhân viên y tế, người thân trong gia đình và cho tất cả những người chăm sóc họ bằng bất cứ cách nào, ngay cả bằng việc cầu nguyện.

 

 

Ơn toàn xá được ban theo năng quyền của Đức Giáo hoàng, với sắc lệnh được Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân giải ký ngày 19/03 vừa qua.

Sắc lệnh thông báo ơn toàn xá được ban cho các tín hữu Công giáo bị nhiễm virus corona và bị cách ly ở nhà hay ở bệnh viện theo lệnh của giới chức y tế, có lòng dứt khoát với bất kỳ tội lỗi nào, tham gia cách thiêng liêng vào một việc đạo đức như đọc kinh Mân Côi hay ngắm đàng Thánh giá. Các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt, cho bệnh nhân được chữa lành và cho những người qua đời được an nghỉ ngàn thu, cũng được ban ơn toàn xá.

Người lãnh ơn toàn xá trong trường hợp này phải mong muốn thực hiện khi có thể, các điều kiện thông thường như xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. Những việc đạo đức khác cũng có thể thực hiện để nhận ơn toàn xá như tham dự Thánh lễ qua internet, và đọc kinh Tin Kính, Kinh Lạy Cha, và một lời cầu khấn Đức Trinh nữ Maria, và dâng thử thách này trong niềm tin vào Thiên Chúa và việc bác ái đối với tha nhân.

Sắc lệnh cũng thông báo rằng các nhân viên y tế và thân nhân của bệnh nhân, những người đối mặt với nguy cơ lây nhiễm trong việc chăm sóc những người bị nhiễm Covid-19, cũng được ban ơn toàn xá, với cùng những điều kiện như trên. Những người không bị nhiễm Covid-19 có thể chầu Mình Thánh Chúa hay cầu nguyện bằng Kinh Thánh ít nhất là nửa giờ, lần hạt Mân Côi hay chuỗi lòng thương xót để “xin Thiên Chúa Toàn năng chấm dứt đại dịch, xoa dịu những ai đang đau khổ và ban ơn cứu độ đời đời cho những người Chúa đã gọi về với Ngài.”

Hồng Thủy – Vatican