Để bày tỏ tình liên đới với Ý và thế giới, Tòa Thánh đã tham gia sáng kiến do các thị trưởng Ý tổ chức: treo cờ rủ tưởng nhớ các nạn nhân của đại dịch Covid-19

 

 

Trưa thứ Ba 31/3/2020 các thành phố và các thị trấn trên khắp nước Ý đã treo cờ rủ để tang cho các nạn nhân của đại dịch, và để tôn vinh những hy sinh và dấn thân của các nhân viên y tế.

Tính đến hôm nay, hơn 38 ngàn người chết do virus corona, và ít nhất 700 ngàn người đã được chẩn đoán nhiễm bệnh.

Thông cáo từ Phòng Báo chí Tòa thánh về điều này như sau: “Tòa Thánh tham gia sáng kiến này, như một biểu hiện sự gần gũi của Giáo hội với các nạn nhân của đại dịch ở Ý và trên toàn thế giới, với các gia đình của họ, và với những người đang quảng đại chiến đấu cho việc chấm dứt đại dịch”.

Hiệp hội các Thành phố Ý (ANCI) đưa ra đề xuất này, với chủ ý chia sẻ với tất cả các cộng đồng khắp nước Ý. Ông Antonio Decaro, Thị trưởng thành phố Bari và Chủ tịch Hiệp hội các Thành phố Ý cho biết sáng kiến như một dấu chỉ nâng đỡ nhau.

Ngọc Yến – Vatican