Bà Francesca Di Giovanni, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, phụ trách về các quan hệ đa phương, thay mặt Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh phát biểu tại Hội nghị Quốc tế lần thứ ba về An toàn hạt nhân đang diễn ra trong những ngày này. Thứ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh: Tòa Thánh luôn ủng hộ tất cả các dự án không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Audio

Tại Hội nghị do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tổ chức, bà Francesca bày tỏ ý muốn của Tòa Thánh về một cam kết tập thể để cải thiện an toàn hạt nhân trên toàn cầu, giám sát các mối đe dọa và đưa ra các biện pháp cụ thể để bảo vệ chống lại các hành vi nguy hiểm liên quan đến hạt nhân hoặc chất phóng xạ nguy hiểm.

Hướng tới một thế giới không còn vũ khí hạt nhân

Bà Francesca giải thích: những nỗ lực đảm bảo an toàn hạt nhân đã được cải thiện đáng kể nhờ các chiến lược của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Tuy nhiên, cần phải tiếp tục thực hiện, vì việc thúc đẩy an toàn hạt nhân luôn phải đối diện với những thách đố quan trọng. Đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh “Mục tiêu rộng lớn hơn của việc giải trừ hạt nhân và sử dụng công nghệ hạt nhân phụ thuộc vào thành công của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong việc thực hiện trách nhiệm của mình, và phụ thuộc vào cam kết của các Quốc gia thành viên, tôn trọng các nghĩa vụ pháp lý và đạo đức”.

Thúc đẩy hòa bình và phát triển toàn diện

Thứ trưởng Ngoại giao đã nói về cam kết không ngừng của Tòa Thánh trong việc ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh, nhằm cổ võ bầu khí tin cậy. Theo bà Francesca, một nguyên nhân tương tự gây lo ngại như ĐTC Phanxicô đã viết trong thông điệp năm 2017 gửi tới Hội nghị Liên Hợp Quốc về vấn đề vũ khí hạt nhân, đó là sự lãng phí tài nguyên cho các vấn đề hạt nhân nhằm mục đích quân sự. Đức Thánh Cha cho rằng thay vì sử dụng cho mục đích quân sự, các tài nguyên có thể được sử dụng cho các ưu tiên xứng đáng như thúc đẩy hòa bình và phát triển con người toàn diện, cũng như cuộc chiến chống đói nghèo và thực hiện Chương trình nghị sự vì sự phát triển bền vững.

Một cam kết không dừng lại

Để bày tỏ lòng biết ơn của Tòa thánh đối với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Bà Francesca Di Giovanni kết luận: “Tòa Thánh luôn ủng hộ đối với việc không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như sự phát triển hòa bình và hoạt động của các công nghệ hạt nhân”.

Ngọc Yến – Vatican