22/07/2024

Trong số các sáng kiến đạo đức đang được thực hiện tại Hoa Kỳ trong thời gian đại dịch, từ ngày 21/03 vừa qua, tổng giáo phận Chicago đã đánh chuông 5 lần mỗi ngày để mời gọi các tín hữu hiệp nhau cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

 

Lần đánh chuông đầu tiên vào lúc 9 giờ sáng, và tiếp theo đó, mỗi 3 tiếng một lần; lần cuối cùng là vào 9 giờ tối.

Cầu nguyện cho 5 nhóm

Mỗi thời gian đổ chuông sẽ cầu nguyện cho một nhóm cụ thể: những người bị nhiễm và bị bệnh, các nhân viên y tế chăm sóc họ, những người tiếp tục làm việc trong các dịch vụ thiết yếu cho dân chúng; các dân tộc của mọi quốc gia và các lãnh đạo của họ, và những người qua đời. Nếu giáo xứ nào không có chuông thì các tín hữu có thể để chuông đồng hồ để nhắc họ dừng lại cầu nguyện trong những giờ đã được cài đặt.

Hiệp nhất trong cầu nguyện

Đức Hồng y Blasé Cupich, tổng giám mục Chicago, nói khi đưa ra sáng kiến: “Hy vọng của chúng tôi là mọi người có thể sống kinh nghiệm hiệp nhất trong lời cầu nguyện tại thời điểm chúng ta bị cô lập. Trên trang web và các mạng xã hội của giáo phận có 5 ý cầu nguyện ngắn bằng 3 ngôn ngữ Anh, Tây Ban Nha và Ba Lan để cầu nguyện cho mỗi nhóm người. Một ý cầu nguyện đặc biệt được đọc lên trong Thánh lễ hàng ngày, được trực tuyến trên trang web và tài khoản Twitter.”

Trang web của giáo xứ cũng có một mục để các tín hữu đóng góp trực tuyến, nhằm đáp ứng các nhu cầu của các giáo xứ trong giáo phận gặp khó khăn do đại dịch. Đức Hồng y Cupich cũng kêu gọi thành lập một quỹ trợ giúp cho những người gặp khó khăn về kinh tế do đại dịch. (REI 21/03/2020)

Hồng Thủy – Vatican