“Đôi tay ân sủng” là tên của chương trình đổi mới do Tổng giáo phận Philadelphia phát triển, nhằm hỗ trợ và tăng trưởng đời sống thiêng liêng cho các tín hữu khiếm thính. Sáng kiến này do cha Seán A. Loomis, tuyên úy Giáo phận cho người khiếm thính đứng ra tổ chức. Mục đích của chương trình là truyền đạt giáo lý Công giáo cho những người gặp khó khăn trong việc nghe, qua ngôn ngữ ký hiệu (LIS).

Audio

Tại Hoa kỳ, ước tính có khoảng 5,4 triệu người Công giáo khiếm thính. Sáng kiến “Đôi tay ân sủng” là một chương trình có phiên dịch trong video bằng ngôn ngữ ký hiệu, do cha Loomis thực hiện, một loạt các đĩa DVD chuyên sâu và một cuốn sách giải thích, tập trung vào các khía cạnh trực quan nhằm khuyến khích người dùng học tập tốt và năng động hơn. Bảy khóa đào tạo được lên kế hoạch, cho phép các tham dự viên hiểu sâu giáo lý và đức tin Công giáo.

Cha Shawn Carey, phụ trách Văn phòng Công giáo Quốc gia cho người khiếm thính bày tỏ sự hài lòng đối với sáng kiến Chương trình “Đôi tay ân sủng”. Theo cha, chương trình giúp những người gặp khó khăn trong việc nghe có thể vượt qua các rào cản để đến với Tin Mừng. Theo cách này, các Kitô hữu khiếm thính có thể học cách đánh giá, phân định đức tin của mình một cách cụ thể hơn. Và hơn thế nữa đây là một sáng kiến sẽ giúp người khiếm thính không cảm thấy bị loại trừ và hiểu rằng “Chúa luôn ở bên họ”. (CSR_802_2020)

 Ngọc Yến – Vatican