Sáng nay (05/10) thứ bảy đầu tháng, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Hiệp Sĩ Mân Côi họp mặt nhân dịp Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi: Bổn mạng của Tổng Hội.

Vào lúc 9g00 Cha linh hướng Phaolô Nguyễn Hữu Thuân chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế có Cha nguyên linh hướng GB. Nguyễn Bình Định cùng đông đảo quý hội viên và ông bà anh chị em khắp nơi về cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa mừng lễ Mẹ Mân Côi. Trong thánh lễ hôm nay Tổng Hội cũng đón nhận 14 anh chị em tuyên hứa gia nhập Tổng hội.

Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Mân Côi cho Tổng hội, cho tất cả các hội viên và gia đình được đầy tràn ơn Thánh, luôn hăng say lần chuỗi mân côi theo để cầu nguyện cho bản thân, gia đình, đất nước và thế giới.

 

 

 

 

 

 

CTV GX ĐMHCG