Tổng thống Donald Trump dự tính bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt về tự do tôn giáo. Tin này chưa chính thức, nhưng các nhà quan sát Nhà Trắng đã chờ đợi nó trong nhiều ngày qua.

Tự do tôn giáo là mối quan tâm thường xuyên của các Kitô hữu bảo thủ Mỹ. Nó đã trở thành tâm điểm trong chương trình nghị sự chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Trump.

Theo cổng thông tin trực tuyến “Chính trị”, ông Sarah Makin, cho đến nay là cố vấn cho Phó Tổng thống Mike Pence, có thể sẽ được bổ nhiệm vào vị trí cố vấn này trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Vai trò mới này nhằm đảm bảo sự phối hợp hài hòa giữa ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng trong việc ủng hộ tự do tôn giáo trên thế giới.

Trong những năm gần đây, tự do tôn giáo đã trở thành một công cụ quan trọng trong lãnh vực ngoại giao của chính phủ Mỹ. Nó không chỉ được các tổ chức tôn giáo hỗ trợ mà còn nhận được sự ủng hộ của các nhóm dân quyền giáo dân. Vì vậy, trong chính trị hiện tại đối với các quốc gia Washington không bao giờ ngừng đòi hỏi tự do tôn giáo.

Nhưng theo các nhà quan sát, đằng sau việc đánh giá lại vấn đề tự do tôn giáo trong hoạt động chính trị nội bộ thì mục đích nhắm đến là cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 của tổng tống Trump. Đối với các Kitô hữu Tin lành, tự do tôn giáo là thánh thiêng. Họ xem Hoa Kỳ là một “quốc gia Kitô giáo” và các Kitô hữu luôn là đối tượng được ưu tiên đối với viện trợ của nhà nước.

Đối với Tổng thống Trump, đây là một mối lợi lớn. Vào năm 2016, hơn một phần tư cử tri tự nhận mình là “Tin lành” và hơn 80% nhóm này đã bỏ phiếu cho ông. Để có được nhiệm kỳ thứ hai, một lần nữa tổng thống phải huy động thế mạnh này.

Bằng cách tạo ra một đại diện đặc biệt cho các vấn đề tự do tôn giáo trực tiếp tại Nhà Trắng, Trump đang gửi một tín hiệu rõ ràng cho nhóm cử tri này. Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, ông Tony Perkins, người Tin lành, từ lâu đã kêu gọi một “đại sứ cho tự do tôn giáo”. (Cath.ch 19/02/2020)

Ngọc Yến – Vatican