21/06/2024

Từ lúc nói lời xin vâng với sứ thần Gabriel, Mẹ đã từ bỏ tất cả ý riêng và trọn đời tín thác vào Chúa. Mẹ luôn lắng nghe và mau mắn thi hành Thánh ý Chúa.

Trái Tim vẹn sạch của Mẹ luôn cùng một nhịp đập với Trái tim Chúa, vui với niềm vui của Chúa và đau khổ với nỗi khổ đau của Chúa. Trái tim của Mẹ vẫn đang thổn thức trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa, vì yêu thương nhân loại.

Mẹ yêu thương Chúa Giêsu, với tất cả trái tim nhân loại của Mẹ. Mẹ đã trải qua muôn vàn thử thách, khổ đau. Và trên hết, Mẹ đồng cảm với bao nỗi lo lắng và khổ đau của nhân loại chúng ta. Trong cuộc sống của mỗi người chúng con, với niềm tin tưởng, chúng con phó thác cuộc đời chúng con trong tay Mẹ.

Lạy Mẹ Maria kính yêu. Nhìn lên trái tim của Mẹ, chúng con thanh luyện chính mình, để trái tim chúng con luôn đáp trả tình yêu Chúa và ca khen Mẹ. Xin Mẹ hướng dẫn bước đường chúng con đi, trong suốt cuộc lữ hành trần thế này. Xin cho lòng chúng con luôn trung kiên, giữ vững một niềm tin luôn mãi. Xin cho trái tim chúng con đặt để trong trái tim vô nhiễm của Mẹ, để được thuộc trọn về Chúa và yêu mến tha nhân.

Lm. Paul Ngô Phi