25/07/2024

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh‘Mừng Kính Đức Mẹ Fatima’

Thánh Lễ: 12h00 ngày 13/05/2020

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Kính mời quý vị cùng hiệp thông

Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế