25/07/2024

“Thế là đã hoàn tất !” nk Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Ga 18, 1 – 19, 42)

 

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

 

18h00 Thứ Sáu Tuần Thánh – 10/04/2020

 

Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn
 
38 Kỳ Đồng – Phường, Quận 3. TP HCM