“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” (Mt 14, 26)

09/08/2020 | Chúa Nhật Tuần XIX – Mùa Thường Niên

 

 

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu: (Mt 14, 22-33)

22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phêrô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giêsu bảo ông: “Cứ đến !” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31 Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”

 

 

Suy nim:

Giữa lúc dân chúng định tôn Ðức Giêsu làm Vua,

sau khi đã được no nê bánh và cá,

thì Ngài lại giải tán họ,

và buộc các môn đệ phải chèo thuyền qua bờ bên kia.

Yên lặng trở lại với nơi hoang vắng.

Chỉ còn một mình Ðức Giêsu, cầu nguyện.

Ngài chìm sâu trong gặp gỡ Cha, Ðấng sai Ngài.

Nhưng Ðức Giêsu không quên các môn đệ.

Ngài biết họ đang vật lộn với sóng gió, một mình.

Kinh nghiệm cam go này thật cần cho họ.

Mãi gần sáng, Ngài mới đi trên mặt nước mà đến.

Các môn đệ tưởng là ma, nên kêu la sợ hãi.

Ðức Giêsu trấn an họ: “Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ.”

 

Tuy còn ngờ vực, Phêrô đã dám liều đề nghị:

“Nếu quả là Thầy, thì xin cho con

được đi trên mặt nước mà đến với Thầy.”

Thật là một lời đề nghị làm ta kinh ngạc.

Phêrô có thể chỉ cần nói:

Nếu quả là Thầy, thì xin cho sóng gió yên lặng.

Nói như thế dễ hơn nhiều, ít nguy hiểm hơn nhiều.

Nhưng Phêrô đã chấp nhận dấn thân nghiêm túc.

Nếu không phải là Thầy, thì thật là dại dột.

Nhưng nếu đúng là Thầy,

thì ông tin mình cũng đi được trên mặt nước như Thầy.

 

Ðức Giêsu chấp nhận đề nghị của Phêrô: “Cứ đến.”

Thế là Phêrô bước ra, đi trên mặt nước, đến với Ðức Giêsu.

Thật không thể tưởng tượng nổi,

mặt nước trở nên cứng như đá,

hay con người có đức tin trở nên nhẹ bổng.

Phêrô đi được bao xa, ta không rõ,

nhưng lòng ông thì cứ reo lên sau mỗi bước đi:

“Ðúng là Thầy rồi!”

Phải tin thì mới dám xin đi trên mặt nước,

nhưng phải dám đi trên mặt nước, thì mới tin trọn vẹn.

 

Cần ngắm nhìn những bước chân của Phêrô,

những bước chân của lòng tin mạnh mẽ.

Nhưng khi gió lồng lên dữ dội, nỗi sợ hãi ùa vào,

lòng tin bị chao đi với sóng,

lúc đó Phêrô thấy mình bị hút xuống lòng biển.

Ông chỉ kịp kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con.”

Bàn tay Chúa đưa ra nắm lấy ông và đưa ông về thuyền.

“Người kém tin, tại sao lại hoài nghi!”

Hoài nghi và sợ hãi đã làm Phêrô trở nên nặng nề,

và nhận chìm ông xuống.

 

Chúng ta chỉ bắt đầu hiểu tin là gì

khi phải chịu lênh đênh giữa sóng gió và đêm tối

chỉ vì Chúa buộc phải ra đi,

khi dám xin đi trên mặt nước

dù Chúa chỉ là cái bóng trước mặt.

Cầu nguyn:

Lạy Chúa Giêsu,

con chẳng dám xin đi trên mặt nước như Phêrô,

nhưng nhiều khi con cảm thấy

sống đức tin giữa lòng cuộc đời

chẳng khác nào đi trên mặt nước.

Có bao thứ sóng gió đẩy đưa và lôi cuốn.

Có bao cám dỗ muốn hút con vô vực sâu.

Cả sự nặng nề của thân xác con

cũng kéo ghì con xuống.

Đi trên mặt nước cuộc đời chẳng mấy dễ dàng.

Nhiều khi con thấy mình bàng hoàng sợ hãi.

Xin cứu con khi con hầu chìm.

Xin nắm lấy tay con khi con quỵ ngã.

Xin nâng đỡ niềm tin yếu ớt của con,

để con trở nên nhẹ tênh

mà bước những bước dài hướng về Chúa. Amen.

 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.