24/07/2024

Các bài đọc trong Thánh lễ ngày 15 tháng 8:

LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (lễ trọng)

 

 

Ca nhập lễ: Kh 12, 1

Có điềm lớn xuất hiện trên trời: Một người phụ nữ mình khoác mặt trời làm áo, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai sao sáng.

 

Bài đọc 1: Kh 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab

Có một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng.

* Bài trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ.

11 19a Tôi là Gioan, tôi thấy Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ.

12 1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. 2 Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. 3 Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. 4 Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. 5 Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. 6a Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở. 10ab Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời:

“Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,

giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,

và Đức Ki-tô của Người

giờ đây cũng biểu dương quyền bính.”

 

Đáp ca: Tv 44,10. 11-12. 16 (Đ. x. c. 10b)

 

Đ. Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ôphia.

X. 10 Hàng cung nữ, có những vì công chúa, bên hữu ngài, hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng Ôphia lộng lẫy.

Đ. Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ôphia.

X. 11 Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.12 Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái, hãy vào phục lạy: “Người là Chúa của bà.”

Đ. Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ôphia.

X. 16 Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng, vào tận hoàng cung.

Đ. Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ôphia.

 

Bài đọc 2: 1 Cr 15, 20-27

 

Mở đường là Đức Kitô, rồi đến lượt những kẻ thuộc về Người.

* Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

20 Thưa anh em, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. 21 Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. 22 Quả thế, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống. 23 Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình: mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. 24 Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.

25 Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. 26 Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, 27 vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô.

 

Tung hô Tin Mừng:

 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Maria được rước lên trời, muôn vàn thiên sứ hoan hỷ mừng vui. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng: Lc 1,39-5

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

39 Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. 40 Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Êlisabét. 41 Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Êlisabét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

46 Bấy giờ bà Maria nói:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

47 thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48 Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

từ nay, hết mọi đời

sẽ khen tôi diễm phúc.

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn!

50 Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54 Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,

55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót

dành cho tổ phụ Ápraham

và cho con cháu đến muôn đời.”

56 Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

 

Ca hiệp lễ: Lc 1, 48-49

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

 

Nguồn: CGKPV