21/04/2024

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ 2022

(13-15/10/2022 – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp)

Thánh Giêrađô hiệp hành trong lòng Hội Thánh

***

I. KHAI MẠC TAM NHẬT (Thứ năm ngày 13/10)

Chủ đề: Thánh Giêrađô hiệp hành trong lòng yêu mến Chúa.

– 17g30: Hành Hương kính thánh Giêrađô.

– 18g00: Thánh lễ.

– Giảng lễ: Cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải.

* Sau Thánh lễ có phát bánh thánh Giêrađô.

II. NGÀY THỨ HAI TRONG TAM NHẬT (Thứ sáu ngày 14/10)

Chủ đề: Thánh Giêrađô hiệp hành trong lòng yêu mến các gia đình.

– 17g30: Hành Hương kính thánh Giêrađô.

– 18g00: Thánh lễ.

– Giảng lễ: Cha Emmanuel Lê Hoàng Toàn.

* Sau Thánh lễ có phát bánh thánh Giêrađô.

III. ĐẠI LỄ KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ (Thứ bảy ngày 15/10)

Chủ đề: Thánh Giêrađô hiệp hành trong lòng yêu mến người nghèo khó tất bạt.

– 16g00: Hành Hương kính thánh Giêrađô.

– 16g30: Thánh lễ.

– Giảng lễ: Cha GB. Hoàng Xô Băng.

* Trong Thánh lễ có Nghi thức chúc lành cho các bà mẹ đang mang thai, sau Thánh lễ có phát bánh thánh Giêrađô.

Kính mời anh chị em tham dự và cầu nguyện cùng thánh Giêrađô!