30/11/2023

Niềm vui về với Mẹ của con cái thuộc Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, vào lúc 15g00, thứ Tư ngày 06/9/2023.

Con cái Mẹ cùng chiêm ngắm và đáp trả tình yêu thương với Mẹ Hằng Cứu Giúp trong giờ hành hương khấn nguyện và cùng với Mẹ hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa.

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tôn vinh Mẹ và làm cho thế giới biết Mẹ. Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp thương chuyển cầu cùng Chúa ban nhiều ơn lành cho con cái của Mẹ.

——————–

Photo by Giacobe Đức Tín