24/07/2024

Chiều 16/03/2020 vào lúc 18h00 cha Giám tỉnh DCCT VN Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế Thánh lễ kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer và công bố khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 200 năm ngày về trời của Thánh Clêmentê Maria Hofbauer: cha chánh văn phòng công bố văn thư của Tòa Thánh: Ban hành Năm Thánh và Phép lành Tòa Thánh do Pietro Parolin Quốc vụ khanh Tòa Thánh thừa lênh của Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn và ban phép lành tòa Thánh “cho toàn thể DCCT và tất cả những ai sẽ tham dự vào các cử hành này Phép Lành Toà Thánh của ngài, như một bảo chứng cho mọi ân sủng và sự dấn thân thừa sai được canh tân đổi mới”.

 

 

Photo: Tuấn Kiệt