– Nữ tu, Đấng Sáng lập Dòng Nữ Chúa Cứu Thế – OSsR –

Đấng Đáng Kính Maria Celeste Crostarosa sinh tại vương quốc Napoli, nước Ý, ngày 31 tháng 10 năm 1696. Ở tuổi 20, ngài vào tu viện Carmêlô. Khi tu viện này bị đàn áp, ngài đến Scala trong vùng đồi núi phía trên Napoli. Ở đó ngài vào tu viện sống đời sống khổ hạnh (Visitation Rule).

Theo sự hướng dẫn của Đức Giám mục Thomas Falcoia, và với sự hợp tác của Thánh Anphong, chị Maria Celeste đã cải cách tu viện theo sự mạc khải nhận được từ Thiên Chúa. Ngài thành lập Dòng Nữ Chúa Cứu Thế vào ngày 13 tháng 5 năm 1731. Ơn gọi của các chị là trở nên ký ức sống động về Chúa Giêsu Kitô, làm chứng cho mầu nhiệm Vượt qua.

Vào năm 1733, Maria Celeste bị ép buộc phải rời Scala, và cuối cùng được gọi đến Foggia. Ở đó ngài thành lập Đan Viện Chúa Cứu Thế.Hành trình thiêng liêng của Đấng Đáng Kính Maria Celeste, được nâng đỡ bằng nhiều cảm nghiệm huyền bí, được xác định nhờ đức vâng phục lương tâm, bằng việc thường xuyên tìm hiểu ý nghĩa của Lời Chúa, và bằng việc sống đơn sơ.

Đấng Đáng Kính Maria Celeste qua đời ở Foggia ngày 14 tháng 9 năm 1755. Vào lúc ngài qua đời, Thánh Giêrađô Majella, người bạn thiêng liêng của ngài, nhìn thấy linh hồn ngài bay về Trời như chim bồ câu trắng.

* Đấng Đáng Kính Maria Celeste Crostarosa được phong Chân Phước vào ngày 18 tháng 06 năm 2016 tại Foggia.