07/12/2023

Vừa qua, vào ngày 26/9/2021, Xứ Đoàn Kitô Vua đã phát động Chiến dịch tháng Mân Côi, với khẩu hiệu “Mân Côi – Dâng Mẹ” đến các anh chị Huynh Trưởng và các em thiếu nhi của Xứ Đoàn. Với mục đích:

Huynh Trưởng cùng các em thiếu nhi đến với Chúa qua việc tham dự Thánh Lễ (trực tuyến), tham dự Chầu Mình Thánh Chúa (trực tuyến).

Huynh Trưởng cùng các em thiếu nhi đọc Kinh Mân Côi, xin Mẹ Maria can thiệp, khẩn cầu cùng Thiên Chúa thương đến nhân loại lầm than, khốn khổ và tội lỗi, cầu nguyện cho đại dịch Covid mau kết thúc.

Tính đến nay, chiến dịch đã đi được “nửa chặng đường” và Xứ Đoàn cũng đã thu hoạch được rất nhiều “Hoa Mân Côi” để dâng lên Đức Mẹ. Trong đó có:  131,485 “hoa” Kinh Mân Côi, 387 “hoa” Thánh Lễ, 371 “hoa” giờ Chầu Mình Thánh Chúa và 7,466 “hoa” hy sinh, bác ái. Những “bông hoa tươi thắm” là kết quả sau hơn nửa tháng cố gắng của các em thiếu nhi, các anh chị Huynh Trưởng, chứa đựng tâm tình yêu mến và cậy trông của đoàn còn bé nhỏ vào Mẹ Maria.

Qua Chiến dịch tháng Mân Côi, các em thiếu nhi dần có thói quen đọc kinh Mân Côi hơn, nhiều gia đình cũng bắt đầu có những giờ đọc kinh chung, tham dự Thánh Lễ và các giờ chầu cùng nhau. Mong rằng trong thời gian còn lại của chiến dịch, “cánh đồng hoa Mân Côi” của Xứ Đoàn sẽ thu hoạch được nhiều hoa hơn nữa, để gộp lại thành một “đoá hoa” thật to, thật đẹp dâng về Mẹ Maria.

BTT Xứ Đoàn Kitô Vua