CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 2022

(24-25 và 27/06/2022 – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Q.3)

­­­—

I. Thứ sáu (24/06) – Khai mạc Tam nhật

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

17g30: Hành hương kính Đức Mẹ

18g00: Thánh lễ

Chủ tế và giảng lễ: Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước

II. Thứ bảy (25/06) – Ngày thứ hai trong tam nhật

TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MARIA

16g00: Hành hương kính Đức Mẹ

16g30: Thánh lễ

Chủ tế: Cha Giuse Phạm Cao Thanh Sơn

Giảng lễ: Cha Giuse Đỗ Đình Tư

III. Thứ hai (27/06) – Đại lễ kính ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

17g30: Hành hương kính Đức Mẹ

18g00: Thánh lễ

Chủ tế: Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích

Giảng lễ: Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận

Kính mời anh chị em tham dự

và cầu nguyện với Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp!