30/11/2023

Tháng Mười về, lòng của những người con cái Mẹ rộn lên niềm vui mừng khi ca khen Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi. Niềm vui mừng của đoàn con cái Mẹ cất lên lời thân thưa, nguyện ngắm cùng Mẹ với lời Kinh Kính Mầng.

Chiều hôm nay, khai mạc tháng Mân Côi, tháng Giáo Hội dành cách riêng cho con cái Mẹ, để diễn tả lòng yêu mến lên Mẹ hiền. Chúng con từ muôn phương được mời gọi về bên Mẹ yêu dấu. Mang trong lòng những tâm tình cậy tin, yêu mến và tạ ơn, mang trong lòng những nỗi niềm khắc khoải lo âu, muộn phiền của phận người. Chúng con như trao phó cho Mẹ, là Đấng Từ Mẫu dịu dàng. Nhờ Mẹ – Với Mẹ và trong Mẹ, dâng lên Thiên Chúa, xin Ngài đón nhận tất cả những nguyện ước của chúng con.

Lạy Mẹ Maria, Me Mân Côi, chúng con nguyện ước bước theo Mẹ và cùng với Mẹ bước đi trên hành trình đức tin. Có Mẹ nâng đỡ chở che, có Mẹ hộ phù cứu giúp, có Mẹ bảo vệ đỡ nâng và có Mẹ cùng đi với chúng con, xin cho mỗi bước đi của chúng con, là lời nhắc bảo hành trình tiến về nhà Cha vững vàng và kiên định.

___________________

Ảnh Đức Tín