KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

 

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào! / Nay con sấp mình xuống dưới chân Mẹ mà tỏ bày mọi nỗi thiếu thốn khi này và trong giờ lâm tử, / xin Mẹ dủ lòng thương giúp, / và nhậm lời con kêu xin.

X: Trong những cơn ngặt nghèo linh hồn, khi nguy hiểm khốn khó. Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi phải cơn cám dỗ hiểm nghèo, cho con biết cầu nguyện mà thắng trận.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi yếu đuối sa ngã phạm tội, cho con trỗi dậy tức thì.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi tính hư nết xấu hành hung, cho con trị được nó.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi xiềng xích tội lỗi ràng buộc, cho con thoát khỏi nó.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi xưng tội chịu lễ, cho con đừng bất xứng mà chịu chẳng nên.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi làm việc Chúa, giữ gìn con hay là giúp đỡ con đừng trễ nải.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi đi xưng tội, cho con chắc được ơn tha thứ, và linh hồn được lành mạnh mọi bề.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Cho con quyết chí chịu lễ thường xuyên, và dọn mình chịu lễ cho nên.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi dâng lễ, cho con được mọi ơn ích bởi lễ tế.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Cho con năng thăm viếng, và chịu lễ thiêng liêng, mà kính tôn Đức Chúa Giêsu ngự thật trong Hình Bánh.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi làm các việc thiêng liêng, cho con đem lòng bền chí và sốt mến.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Cho con được trung tín theo ơn Chúa gọi, và theo bổn phận.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Cho con giữ trọn điều răn trên hết, là kính mến một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu, là Đấng cứu chuộc chúng con.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Cho con lấy lòng kính mến và vâng nghe Thánh ý Chúa trên hết mọi sự.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Cho lòng con trổ hoa trong sạch, khiêm nhường, chịu khó và yêu thương.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi cơn bệnh hành trong thân xác, hay là khi linh hồn buồn bã.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi bị khinh bỉ, khi mất của cải, khi chịu tang chế, khi buồn bực trong gia đình.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi buồn bã áy náy trong lòng, và những khi không còn trông cậy.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi lương tâm xao xuyến mịt mù, cho con giữ được bình an và trông cậy Chúa.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi thân nhân gặp cơn khốn khó, cho con giúp họ được bình an và mạnh sức.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Cho con hăng say làm cho linh hồn người ta được rỗi và nên thánh.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Cho con siêng năng cầu nguyện cho các tín hữu đã ly trần trong ơn nghĩa Chúa.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Cho con hãm mình làm việc phúc đức mà giúp các linh mục, cùng những người làm việc tông đồ.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Cho con được bền đỗ, và được giục lòng xin ơn ấy hằng ngày.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Cho con trung tín trong việc tôn kính Mẹ.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Cho con thúc giục người trong nhà, và nhiều người tín hữu yêu mến và cầu xin Mẹ.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi con lâm bệnh lần sau hết.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi con chịu các bí tích sau hết.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Trong cơn hấp hối, phải chước cám dỗ.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi thở hơi sau hết.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Khi đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu là Đấng phán xét con.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Trong thời thanh luyện, cho con sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Cho ngày kia con tới nước Thiên đàng, cùng cả thảy người con yêu dấu, mà tán tụng Chúa cùng Mẹ.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Cho con đưa anh chị em bổn đạo về đường kính mến Mẹ.

Đ: Xin giúp đỡ con.

X: Lạy rất Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con.

Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

 

_____***_____

KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP – (Hát)

 

 • Maria Mẹ vô nhiễm tội truyền./ Maria Mẹ Thiên Chúa uy quyền./ Xin Mẹ thương cứu giúp loài người dưới thế./ Xin Mẹ thương giúp chúng con luôn trắng trong vững bền.
 1. Trong cơn gian nan linh hồn con bối rối, Cho con tin yêu nơi quyền phép Mẹ.

Đáp: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Khi con lâm nguy sa phải cơn cám dỗ. Cho con cương kiên chống lại ba thù.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Khi con ham mê xác thịt con yếu đuối. Cho con kiên tâm hết lòng thắng dẹp.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Khi con sa nơi ma quỷ vây tứ phía. Cho con ơn riêng thoát tay kẻ thù.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Khi con vô ơn bội bạc với Chúa. Cho con ăn năn trở về với Người.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Khi con khô khan xa đàng nhân đức. Cho con an vui trở về chính lộ.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Khi con xa quên Mẹ lành yêu dấu. Ban ơn cho con trở về bên Mẹ.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Khi con đang tâm hư phạm phép Thánh. Cho con ăn năn xưng tội vững lòng.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Khi con an vui xưng tội rước lễ. Ban ơn cho con dọn mình xứng hợp.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Cho con luôn luôn giữ mình trinh khiết. Noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Cho con luôn luôn khiêm nhường êm ái. Noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Cho con luôn luôn hết lòng yêu mến Chúa. Noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Cho con luôn luôn yêu người tha thiết. Noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Cho con luôn luôn tuân hành theo ý Chúa. Noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Cho con chăm lo vui mở mang Nước Chúa. Cứu giúp những kẻ hãy còn xa lạc.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Cho con an tâm trong giờ hấp hối. Xa mưu Sa-tan dỗ dành khuyên giục.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Cho con trinh trong trước tòa phán xét. Đấng Chúa dẫn dắt con về Thiên Đàng.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Cho con lên nơi bên Mẹ trong Nước Chúa. Tôn vinh Ba Ngôi Chúa Cả muôn đời.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 1. Con xin dâng lên tâm hồn thân xác. Trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời.

Đ: Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

 • Maria Mẹ vô nhiễm tội truyền./ Maria Mẹ Thiên Chúa uy quyền./ Xin Mẹ thương cứu giúp loài người dưới thế./ Xin Mẹ thương giúp chúng con luôn trắng trong vững bền.

 

Lời Nguyện:

Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria, / Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng / thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, / khi phải các cơn cám dỗ, / khi sa phạm tội / và khi gặp các sự khốn khó trong đời con / và nhất là trong giờ chết. / Lạy Mẹ hay thương, / xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. / Con tin rằng / con siêng năng chạy đến cùng Mẹ / thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. / Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này / là ơn siêng năng cầu xin Mẹ / và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, / ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con, / và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. / Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, / xin Mẹ ban phúc lành cho con / và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / xin che chở mọi kẻ thuộc về con. / Ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, / cho Hội Thánh, / cho nước con, / cho gia đình con, / cho kẻ thân nghĩa, / kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, / sau hết cho các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Lời nguyện vắn tắt:

Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / xin cầu bầu cho con. / Lạy thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con, / xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.

 

KINH DÂNG MÌNH

 

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria cao quang vinh hiển/ dưới Đức Chúa Trời / thì con cậy trông một mình Mẹ khi sống và khi chết / bởi lòng con ước ao làm tôi Mẹ / hằng chí thiết và phó trót mình trong tay Mẹ / nên hôm nay con nguyện dâng mình (lại) vào hội thật tốt lành/ là Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà tôn kính Mẹ.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất nhân lành / nay con phó thác xác hồn con trong tay Mẹ / xin Mẹ hằng bầu chữa con/ hằng che chở con khỏi tay ma quỷ / hằng gìn giữ con cho được lòng thanh sạch / hằng giúp đỡ con bền lòng sốt sắng/ xin Mẹ đón nhận con làm con của Mẹ / cho được nhờ ơn Mẹ phù hộ chở che. / Con quyết chí từ này về sau / hết lòng sốt sắng làm tôi Mẹ / cùng ra sức làm cho mọi người mến yêu Mẹ.

Lạy Mẹ nhân lành / xin cứu giúp con / cùng ban ơn cho con một lòng nhớ Mẹ khôn nguôi / và hằng nguyện cầu cùng Mẹ rằng / Lạy Nữ Vương quản trị lòng con / Lạy Đức Mẹ là Mẹ con / xin hãy nhớ con đã thuộc về Mẹ/ và gìn giữ con là con riêng của Mẹ.

Thân lạy thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con rất mến yêu / xin cầu cho chúng con được kính mến Đức Chúa Giêsu hết lòng / và tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho đến trọn đời. Amen.


KINH KẾT THÚC

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / cúi xin Mẹ ban phúc lành cho chúng con, / theo lòng Mẹ hay nhân ái. / Chớ chi phúc lành Mẹ ban, / hằng ở cùng chúng con luôn,  / hầu trong mọi nơi, mọi giờ,/ con hằng được ơn Mẹ dìu dắt, chở che, an ủi / và cứu giúp chúng con luôn.

Xin Mẹ ban phúc lành cách riêng/  cho việc chúng con đã dốc lòng quyết tâm, / là chạy đến cùng Mẹ trong hết mọi dịp, / và trở về cùng Mẹ trong những khi làm việc khẩn cầu. /

Cúi xin Mẹ hằng gìn giữ chúng con, /  cho được đẹp lòng Mẹ luôn / ở đời này và đời sau vô cùng.  Amen.

 

…………………***………………….

 

Ngày Thứ Nhất

Ngày Thứ Hai

Ngày Thứ Ba

Ngày Thứ Tư

Ngày Thứ Năm

Ngày Thứ Sáu

Ngày Thứ Bảy

Ngày Thứ Tám

Ngày Thứ Chin

Kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

—————————-

…………………***………………….