(Thánh lễ cầu nguyện cho Đức nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI)


Vào lúc 18g00, 05/01/2023 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng đã diễn ra
Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. Chủ tế Thánh lễ,
Cha Chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm, Cha giảng Giuse Nguyễn Thể Hiện, quý Cha đồng
tế, Hội các bà mẹ Công giáo cùng anh chị em giáo dân tham dự.

Cha giảng Giuse đã chọn bài Tin Mừng (Lc 23, 35-46) dùng trong Thánh lễ an
táng Đức Bênêđictô vào lúc 15g30 tại Rôma. Cha Giuse nêu lên ba điểm quan trọng
làm nên cuộc đời của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, đó là: thứ nhất, là một thần
học gia, nhà tư tưởng Kitô giáo lỗi lạc; thứ hai là một vị Hồng Y (khi làm Tổng
trưởng Bộ giáo lý đức tin), và trong cương vị Giáo Hoàng sau đó đã kiên cường,
mạnh mẽ bảo vệ Giáo Hội, bảo vệ đức tin; nhưng cuối cùng lại là một con người
đầy khiêm nhường, đến mức độ nhu mì. Thái độ sống khiêm nhường của Đức
Bênêđictô thể hiện rõ nhất trong quyết định từ chức Giáo Hoàng vào tháng
01/2013. Có một câu hỏi được đặt ra là, tất cả các điều gần như trái ngược trên
đây làm sao có thể dung hòa trong một con người; đã từng là giáo sư thần học
tại Đức; là Hồng Y tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin; là Giáo Hoàng với 8 năm đầy
đau khổ vì phải hứng chịu biết bao chỉ trích, tố cáo, thậm chí là lên án với
những từ ngữ nặng nề nhất; nhưng cũng lại là một con người đầy khiêm nhường?

Câu trả lời nằm ở câu cuối cùng trong bài Tin Mừng hôm nay, cũng là câu mà
Đức Thánh Cha đương nhiệm Phanxicô đã nhắc đi nhắc lại trong bài giảng lễ an
táng vào lúc 15g30 chiều cùng ngày. Đó là: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con
trong tay Cha”. (Lc 23,46). Cuộc đời Đức Bênêđictô XVI là một cuộc đời tận hiến
cho Chúa và Hội Thánh theo nghĩa tròn đầy nhất. Lòng yêu mến Thiên Chúa được tỏ
rõ trong cuộc đời của ngài, ngay cả với những người khác tư tưởng, chống đối
ngài cũng đồng ý với điều đó. Vài giờ trước khi qua đời, khi chỉ một y tá không
biết nói tiếng Đức đã ở với ngài. Y tá đó đã nghe được lời “Đức Giáo hoàng nói
rất nhỏ thì thầm nhưng có thể hiểu được, ngài nói bằng tiếng Ý “Lạy Chúa, con
yêu mến Chúa!”. Chính y tá này sau đó đã cho Đức Tổng Giám Mục Gänswein biết đó
là những lời sau cùng của Đức Giáo hoàng có thể hiểu được, bởi vì sau đó ngài
đi vào giờ hấp hối và không nói thêm lời nào nữa.” (trích dẫn từ Vatican Tiếng
Việt)

Tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cùng và với Đức Cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI,
vì ngài đã đi trọn con đường tận hiến toàn thể cuộc đời mình cho Thiên Chúa và
Hội Thánh. Chúng ta xin ngài chuyển cầu cho mỗi người chúng ta dám can đảm sống
một đời sống khiêm nhường và dâng hiến cuộc sống bản thân cho Thiên Chúa. Noi
gương ngài trong lòng yêu mến Chúa tha thiết, và đặc biệt trung thành với đức
tin tông truyền.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g00 trong bầu khí phụng vụ trang nghiêm, những
bài thánh ca êm đềm, nhưng chất chứa đầy sức mạnh niềm tin. “Nếu hạt lúa mì rơi
xuống đất, không chết đi không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi… Con
biết thế và con muốn con chết đi như hạt lúa mì… để con sống cho anh em con”.
“Hạt lùa mì” là Đức cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã được chôn vùi vào lòng đất,
ngài đã và đang tiếp tục trổ sinh hoa trái cho Chúa và Hội Thánh.

* Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT (ghi chép và cảm nhận)

* Hình ảnh: Đức Tín (TT GX.ĐMHCG)