LỊCH TRỰC TUYẾN KỂ TỪ NGÀY 03/10/2021

(Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn)

Kính thưa anh chị em!

Theo thông báo của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn (01/10/2021), về việc “tái khởi động một phần sinh hoạt cộng đoàn”, các Thánh Lễ, Giờ Hành Hương, Chầu Thánh Thể, Lần Chuỗi Mân Côi được thay đổi như sau:

1. THỨ HAI – THỨ SÁU:

– 6g00 Thánh Lễ

– Chầu Thánh Thể: 19g00 (Thứ Năm)

2. THỨ BẢY:

– Sáng: 6g00 Hành Hương – 6g30 Thánh Lễ

– Chiều: 14g00 Hành Hương – 14g30 Thánh Lễ

– Tối: 18g30 Thánh Lễ Chúa Nhật

– Lẫn Chuỗi Mân Côi: 19g30 (kể từ 09/10)

3. CHÚA NHẬT:

– Sáng: 6g30, 8g00

– Chiều: 15g30 (dành cho thiếu nhi)

– Tối: 18g30 và 20g00

TRÊN CÁC KÊNH:

– Fanpage – ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP: https://www.facebook.com/denducmehangcuugiup

-Youtube – ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP SÀI GÒN: https://www.youtube.com/channel/UC9zJqY7kNb93rJ3VYzo7-Cw

Xin anh chị em đọc kỹ thông báo của Tòa Tổng Giám Mục sau đây, để ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Xin Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ban muôn ơn lành cho anh chị em!

BTT Giáo xứ