(24-26/06/2021 – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Q.3)

Bổn mạng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Bổn mạng Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

  1. Thứ năm (24/06) – Khai mạc Tam nhật

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa.” (Lc 1,38)

Chủ đề: Đức Maria, mẫu gương đời sống Đức Tin cho các gia đình trẻ.

17g30: Hành hương kính Đức Mẹ.

18g00: Thánh lễ.

Giảng lễ: Cha Giuse Đỗ Đình Tư

2. Thứ sáu (25/06) – Ngày thứ hai trong tam nhật

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2,5)

Chủ đề: Đức Maria, mẫu gương đời sống Đức Cậy cho các gia đình trẻ.

17g30: Hành hương kính Đức Mẹ.

18g00: Thánh lễ.

Giảng lễ: Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Đức Hoàn

3. Thứ bảy (26/06) – Đại lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,43)

Chủ đề: Đức Maria, mẫu gương đời sống Đức Mến cho các gia đình trẻ.

  1. Giờ I:

14g00: Hành hương kính Đức Mẹ

14g30: Thánh lễ (Cha GB. Nguyễn Minh Phương)

  1. Giờ II:

17g30: Hành hương kính Đức Mẹ.

18g00: Thánh lễ.

Giảng lễ: Cha Martinô Vũ Đồng Tùng

*** Xin kính mời anh chị em tham dự!