01/12/2023

Quý cha đồng tế, cùng đông đảo bà con giáo dâng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời tại Nhà chờ Phục Sinh, thuộc Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vào lúc 6g00, thứ Năm ngày 02/11/2023.

Hồi tưởng lại những khuôn mặt thân thương của quý cha, quý thầy Dòng Chúa Cứu Thế, của những người con trong Giáo xứ ĐMHCG Sài Gòn, cũng như những hài cốt anh chị em các nơi gửi tại đây, để thầm thì khấn nguyện. Xin Chúa là Cha nhân từ và giàu lòng xót thương, đưa các linh hồn về hưởng nhan thánh Chúa.

——————

Ảnh Giacobe Đức Tín