Chúa Nhật 3 Mùa Vọng ngày 15/12/2019: Tại lầu Anphongsô Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế – Gx Đức Mẹ Hằng Cứu: Thánh lễ tạ ơn  của 93 anh chị Dự Tòng kết thúc khóa Giáo Lý Dự Tòng được lãnh nhận các Bí Tinh Khai Tâm Kitô Giáo.

Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho quý anh chị và gia đình được tràn đầy niềm vui hạnh phúc và nhất là luân vững mạnh trong Niềm TIn, Cậy, Mến vào Thiên Chúa. Đấng mà các anh chị hôm nay lãnh nhận…

 

 

Photo: Đức Tin – GXĐMHCG