“Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại:

Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta. Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa.” (Lc 2, 10-11)

Sau thánh lễ vọng lúc 17h30 vào lúc 18h45 bắt đầu giờ canh thức và thánh lễ dành cho Thiếu nhi Xứ Đoàn Kitô Vua Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Gúp.

Cha linh hướng Xứ đoàn Giuse Nguyễn Quốc Toản chủ tế, Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh giảng lễ; cùng đồng tế có cha Tôma Trần Quốc Hùng, Cha Phêrô Nguyễn Thành Tâm, cha Tôma Trương Đình Sơn, cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận cùng đông đảo các em thiếu nhi cũng như anh chị huynh trưởng và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Ý chính trong những gợi ý của bài giảng, Cha Phaolô nhắn nhủ các em thiếu nhi, hãy luôn nở nụ cười thật tươi vì Chúa đã đến. Hài Nhi Giáng Sinh là Con Thiên Chúa, Người là niềm vui trọng đại cho toàn thể nhân loại và cách riêng của mỗi người chúng ta. 

 

 

 

 

Photo Đức Tín GXĐMHCG