THÔNG BÁO V GI HÀNH HƯƠNG VÀ THÁNH L TRC TUYN

(Giáo xĐền Đức M Hng Cu Giúp – 38 K Đồng Phường 9 – Qun 3)

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn,

kính mời quý vị cùng hiệp thông trong các Thánh Lễ và giờ Hành Hương trực tuyến:

 

Trên kênh Youtube: Giáo xứ – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

và Fanpage: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

I. CÁC NGÀY TRONG TUẦN

– Thánh lễ: sáng 5g00 – chiều 18g00

 

II. TH BY

– Thánh lễ: sáng 5g00 (ngày thường)

– 6g00 Hành Hương – 6g30 Thánh lễ

– 16g00 Hành Hương – 16g30 Thánh lễ

 

III. CHÚA NHT

– Thánh lễ: 18g30 (Thứ bảy)

– Chúa Nhật: 6g30 – 8g00 – 17g00 – 20g00

 

Thông báo này được câp nhật và thực hiện từ ngày hôm nay 27/05/2021.

 

Xin chân thành cảm ơn anh chị em!

 

BTT Giáo X