Giáo xứ, Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn sẽ truyền hình trực tuyến Thánh Lễ, Giờ Hành Hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp như sau:

NGÀY THƯỜNG – THÁNH LỄ TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6: vào lúc 6g00

THỨ BẢY – HÀNH HƯƠNG VÀ THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ: vào lúc 6g00

CHÚA NHẬT – THÁNH LỄ: vào lúc 8g00

Trên fanpage: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

https://www.facebook.com/denducmehangcuugiup/

Youtube: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

https://www.youtube.com/channel/UC9zJqY7kNb93rJ3VYzo7-Cw/videos

Kính mời anh chị em tham dự và cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt.

BTT Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn