TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

 

NGÀY THỨ HAI

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ Đức Chúa Giêsu đang run sợ mà Mẹ ẵm trên tay,/ chẳng những Mẹ nhận Người là Con Thiên Chúa/ và là Con Mẹ mà thôi,/ mà lại kể như cả loài người đang nép mình vào lòng Mẹ vậy./ Vì thánh ý Chúa định/ và bởi lòng lành Mẹ vui nhận/ nên loài người đã trở nên con cái thật của Mẹ./ Mẹ chẳng quên cảnh thảm sầu trên núi Calvê,/ ở đó Chúa Giêsu Con Mẹ đang hấp hối,/ đã xin Mẹ nhận lấy mỗi người chúng con/ làm con cái Mẹ thay cho Người.

Chúa Giêsu,/ vì kinh khiếp thánh giá sau này,/ đã chạy đến ẩn mình trong tay Mẹ,/ nhờ Mẹ phù trì an ủi./ Chúa Giêsu ấy,/ chính là các linh hồn đau khổ,/ cũng là linh hồn con lúc này/ đang lấy quyền làm con Mẹ/ mà chạy đến nài xin Mẹ dủ lòng thương giúp.

Lạy Mẹ,/ con xin thật thà thưa cùng Mẹ:/ con được làm con của Mẹ,/ thì phúc cho con là dường nào. / Lòng con mến Mẹ tả sao cho xiết./ Con cũng đến tỏ bày điều con xin cùng Mẹ,/ là điều Mẹ đã biết rồi. / Vậy lạy Mẹ nhân từ,/ xin nhận lời con khẩn nguyện.

Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh

 

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, / con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. / Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, / một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

 *  Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

–  Xin cầu cho chúng con.

*  Lạy Thánh Anphongsô

–  Xin cầu cho chúng con.

 

Ngày Thứ Nhất

Ngày Thứ Hai

Ngày Thứ Ba

Ngày Thứ Tư

Ngày Thứ Năm

Ngày Thứ Sáu

Ngày Thứ Bảy

Ngày Thứ Tám

Ngày Thứ Chin

Kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

—————————-

…………………***………………….